Shivago Spa

Program lojalnościowy Shivago Thai Bali Spa

Witamy w Shivago Thai Bali Spa! 
Jesteśmy bardzo zadowoleni, że wybraliście nasz salon jako miejsce relaksu i odpoczynku, a my chcemy Wam podziękować za to w bardzo szczególny sposób.

Nasz program lojalnościowy opiera się na prostym mechanizmie — za każdą wizytę w naszym salonie otrzymacie pieczątkę na specjalnie przygotowanym karnecie. Kiedy uzbieracie 7 pieczątek, otrzymacie od nas w prezencie rabat o wartości 100 zł!

 

Jak zebrać wszystkie pieczątki jeszcze szybciej? 

1. Polub naszą stronę na Facebook’u i Instagram’ie — jedna dodatkowa pieczątka.

2. Dodaj opinię po wizycie na naszej wizytówce w Google — jedna dodatkowa pieczątka.

3. Dodaj opinię po wizycie na naszym profilu w Booksy — jedna dodatkowa pieczątka.

4. Polecaj nas swoim znajomym, przekazując im żeby wspomnieli o polecającym przy ich wizycie — jedna dodatkowa pieczątka za polecenie.

…a przy następnej wizycie odbierz dodatkowe pieczątki, potwierdzając wykonane jednej lub kilku z powyższych czynności.

 

Nie ma lepszego sposobu na wyrażenie naszej wdzięczności za zaufanie, jakim nas obdarzacie. Cieszymy się, że możemy Wam zaproponować coś wartościowego i przyjemnego w zamian za Waszą lojalność.

Program lojalnościowy jest dostępny dla wszystkich naszych klientów, którzy chcą korzystać z naszych usług regularnie. Karnety z pieczątkami otrzymacie przy pierwszej wizycie w naszym salonie, a my będziemy dbać o to, aby każda kolejna wizyta była równie udana.

Dziękujemy za wybór Shivago Thai Bali Spa i zapraszamy do korzystania z naszych usług oraz do udziału w programie lojalnościowym!

Regulamin programu

Organizatorem programu „Karta Lojalnościowa Shivago” jest firma Shivago Thai Bali Spa Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-390, ul. Dymińska 47a, NIP 657-297-21-21, REGON 522637791, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00009835891.

Program „Karta Lojalnościowa Shivago” jest skierowany do klientów sieci salonów masażu orientalnego Shivago Thai Bali Spa.

Celem programu jest nagradzanie Klientów korzystających z usług sieci salonów masażu orientalnego Shivago Thai Bali Spa.

Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania programu „Karta Lojalnościowa Shivago”, jak również określa prawa i obowiązki jego Uczestników. Regulamin obowiązuje placówki całej sieci salonów masażu orientalnego Shivago Thai Bali Spa i Uczestników od chwili jego ogłoszenia.

§1 Definicje

 1. Program „Karta Lojalnościowa Shivago”, zwany dalej „Programem”, jest zorganizowanym przez sieć salonów masażu orientalnego Shivago Thai Bali Spa, dalej zwaną „Shivago”, systemem pozwalającym na nagradzanie Uczestników.
 2. Karta Lojalnościowa – papierowa lub elektroniczna karta do zbierania pieczątek, lub punktów lojalnościowych, która służy jako dowód uczestnictwa w Programie.
 3. Uczestnik Programu – osoba korzystająca z usług Shivago, która do Programu przystąpiła na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 4. Rabat – zniżka kwotowa o wartości 100 zł do wykorzystania na usługi lub produkty z oferty Shivago, która stanowi nagrodę w ramach Programu po spełnieniu warunków jej otrzymania.

 

§2 Postanowienia Ogólne

 1. W ramach Programu Uczestnik gromadzi pieczątki lub punkty lojalnościowe za każdą wizytę w Shivago, podczas której skorzystał przynajmniej z jednej ze świadczonych usług. Zebranie 7 pieczątek lub punktów na karcie lojalnościowej uprawnia Uczestnika do skorzystania z Rabatu na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
 2. Rabatem nie mogą być zabiegi, pakiety usług, multiusługi i inne usługi, w których skład wchodzi więcej niż jedna usługa z oferty Shivago.
 3. W przypadku, gdy Uczestnik posiada więcej niż jedną kartę, pieczątki lub punkty mogą zostać przeniesione na jedną kartę. W tym celu Uczestnik powinien przedstawić wszystkie karty pracownikowi Shivago i poprosić o przeniesienie wszystkich pieczątek lub punktów na jedną kartę.
 4. Pieczątki lub punkty zebrane na karcie nie podlegają wymianie na gotówkę. Prawo do korzystania z karty, a w szczególności do wymiany pieczątek na Rabat, ma każdy, kto przedstawi wypełnioną kartę pracownikowi salonu.

 

§3 Uczestnictwo

 1. Do Programu przystąpić może osoba pełnoletnia, jak i osoba, która nie ukończyła 18 roku życia.
 2. Każdy Uczestnik ma prawo do dowolnej ilości kart lojalnościowych.
 3. Shivago zastrzega sobie prawo do odrzucenia karty lojalnościowej przedstawionej przez klienta w uzasadnionych przypadkach, tj.: gdy istnieje podejrzenie, że pieczątki na karcie zostały podrobione i nie odpowiadają standardowym pieczątkom używanym w Shivago.
 
 

§4 Karta

 1. Każdy Uczestnik przystępujący do Programu otrzymuje Kartę.
 2. Karta Programu ważna jest w każdym salonie Shivago na terytorium Polski.
 3. Karta umożliwia Uczestnikowi gromadzenie pieczątek lub punktów przyznawanych za każdą wizytę w Shivago wg zasad opisanych w niniejszym regulaminie.
 4. Karta umożliwia Uczestnikowi wymianę zgromadzonych pieczątek, wg zasad opisanych w niniejszym regulaminie.
 5. Pieczątki lub punkty zbierane na Karcie przez Uczestnika są ważne bezterminowo.
 
 

§5 System przyznawania pieczątek na karcie Uczestnika

 1. Shivago zobowiązuje się przyznawać Uczestnikowi pieczątkę za każdą wizytę, podczas której Uczestnik skorzysta z przynajmniej jednej płatnej usługi Shivago. Tym samym pieczątki nie mogą być przyznawane za zakup bonu podarunkowego czy też produktów fizycznych.
 2. Każda pieczątka odpowiada jednej wizycie.
 3. Shivago zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przeliczania pieczątek.
 4. Pieczątki są przystawiane na Kartę jedynie po wizycie. Klient może odmówić otrzymania pieczątki.
 5. W sytuacji, gdy Karta Lojalnościowa Uczestnika zaginie lub zostanie skradziona, pieczątki zdobyte przez Uczestnika nie podlegają odtworzeniu. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy Uczestnik zbiera punkty w ramach systemu informatycznego Programu lojalnościowego lub w aplikacji. Wówczas pieczątki są odwzorowywane również w tym systemie i mogą zostać odtworzone. 
 6. Każdy Uczestnik może otrzymać dodatkowe pieczątki, jeśli potwierdzi wykonanie przynajmniej jednej z wymienionych w §5 pkt 7 czynności. Potwierdzić je można poprzez pokazanie pracownikowi Shivago dowodu wykonania czynności na urządzeniu mobilnym Uczestnika lub w innej formie.
 7. Czynności dodatkowe, za które Uczestnik może otrzymać dodatkowe pieczątki:

  a) Polubienie strony Shivago Thai Bali Spa na Facebook’u i Instagram’ie — jedna dodatkowa pieczątka.
  b) Dodanie pozytywnej opinii po wizycie na wizytówce w Google odwiedzonego salonu Shivago Thai Bali Spa — jedna dodatkowa pieczątka.
  c) Dodanie pozytywnej opinii po wizycie na naszym profilu w Booksy — jedna dodatkowa pieczątka.
  d) Polecenie usług Shivago Thai Bali Spa znajomym Uczestnika, przekazując im żeby wspomnieli o polecającym przy ich wizycie — jedna dodatkowa pieczątka za polecenie jednego nowego klienta. 

 
 

§6 Wymiana pieczątek na Rabat

 1. Po zebraniu 7 pieczątek lub punktów lojalnościowych Uczestnikowi przysługuje prawo skorzystania z Rabatu.
 2. Warunkiem skorzystania z Rabatu jest poinformowanie recepcjonisty o chęci skorzystania z Rabatu w momencie rezerwacji wizyty lub w dniu wizyty przed jej terminem, o ile kalendarz wizyt w danym dniu na to pozwala.
 3. Pieczątki zebrane na koncie Uczestnika nie podlegają wymianie na gotówkę.
 
 

§7 Zakończenie, zawieszenie lub zmiana zasad Programu

 1. Shivago zastrzega sobie prawo do zawieszenia, zakończenia lub zmienienia zasad Programu w każdej chwili.
 2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Shivago umieści informacje o tym fakcie na swojej stronie w portalu Facebook oraz na stronie internetowej https://shivago.pl/program-lojalnosciowy/.
 3. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Uczestnik będzie mógł wymienić zebrane pieczątki na zniżkę pod warunkiem, że zebrał ich odpowiednią ilość. W terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia odwołania lub zawieszenia Programu. W przeciwnym razie pieczątki zostaną unieważnione.
 4. W przypadku zmiany zasad programu nowe zasady dotyczą tylko i wyłącznie uczestników, którzy dołączyli do Programu po dniu wprowadzenia zmiany w Programie oraz uczestników, którzy pobrali w recepcji Shivago Kartę Lojalnościową po dniu wprowadzenia zmiany.

 

§8 Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Programu „Karta Lojalnościowa Shivago”.
 2. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny.
 3. Wszelkie pytania i reklamacje związane z programem należy kierować do recepcji salonu Shivago lub na adres mailowy: biuro@shivago.pl.
 
 

Bon dla Taty - masaż tkanek głębokich 60min

Oferta ważna w dniach 17-23.06.2024r.