Shivago Spa

Firma

Shivago Thai Bali Spa Sp. z o.o.
ul. Dymińska 47a
25-390 Kielce
NIP: 6572972121
REGON: 522637791
KRS: 0000983589

Zapraszam do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania standardowej usługi doradczej z zakresu: Opracowanie strategii marketingowej

Szczegółowy opis wymagań i kryteriów znajduje się w załączniku pod tytułem: Załącznik_nr_5_Wzór_zapytania_ofertowego_
Oferta powinna zawierać ceny netto i brutto za wykonanie usługi.
Kryterium oceny oferty jest 100% cena.
Termin realizacji usługi doradczej: od 1 lipca do 30 września
Termin ważności oferty to 30.06.2023r.


WAŻNE:
Ofertę szczegółowo należy wypełnić na załączniku numer 6 dołączonym do zapytania. Załącznik numer 6 – oferta powinna być zaparafowana: każda strona i podpisana przez upoważnioną osobę do jej złożenia, zapytanie powinno zostać zaparafowane: każda strona, oferta wraz z zapytaniem powinny zostać zeskanowane i wysłane na wskazany adres. Ofertę należy przesłać wyłącznie elektronicznie na adres: monikarybak@shivago.pl do 20.04.2023 do godz.24:00

Załączniki do zapytania:
1. Załącznik_nr_5_Wzór_zapytania_ofertowego
2. Załącznik_nr_6_Formularz_ofertowy