Shivago Spa

Regulamin Bonów Podarunkowych

Poniżej znajdziesz regulamin bonów podarunkowych, w którym zawarte zostały informacje m.in. o możliwych formach bonów podarunkowych, o metodach ich zakupu i realizacji, o procesie zwrotów i o innych kwestiach, które są w tym przypadku ważne. 

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY I REALIZACJI VOUCHERA/BONU PODARUNKOWEGO WYDAWANEGO PRZEZ SHIVAGO THAI BALI SPA


§1

 1. Voucher/Bon podarunkowy jest wydawany w formie eleganckiego zaproszenia zapakowanego w kopertę w salonach stacjonarnych oraz w wersji do wydruku lub okazania w formie dokumentu PDF na smartphonie, w przypadku zakupu przez Internet.
 2. Voucher/Bon podarunkowy ma unikalny kod wygenerowany przez Shivago Thai Bali Spa w wyniku złożenia przez Klienta zamówienia na realizację usługi lub wskazania kwoty Voucheru/Bonu podarunkowego.
 3. Vouchery/Bony podarunkowe są dostępne w ciągłej sprzedaży i mogą opiewać na dowolną kwotę lub wskazaną usługę.
 4. Termin ważności Vouchera/Bonu podarunkowego wynosi 6 miesięcy od daty zakupu. Data ważności Vouchera/Bonu Podarunkowego i nie może ulec wydłużeniu.
 5. W przypadku niewykorzystania Vouchera/Bonu Podarunkowego w terminie jego ważności, Klient nie ma prawa skorzystać z zakupionej usługi, której dotyczy Voucher/Bon Podarunkowy.
 6. Klient nie ma prawa wymiany Vouchera/Bonu Podarunkowego na świadczenie pieniężne.


§2

 1. Warunkiem skorzystania z Vouchera/Bonu podarunkowego jest rezerwacja przez Klienta terminu wykonania usługi, której dotyczy Voucher/Bon Podarunkowy. Bon może być wykorzystany kilka razy do momentu wyczerpania się środków w czasie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty zakupu.
 2. Rezerwując wizytę z Vouchera/Bonu Podarunkowego prosimy poinformować o tym, że formą płatności za usługę będzie Voucher/Bon Podarunkowy.
 3. Voucher/Bon Podarunkowy jest uznawany za zrealizowany w momencie rezerwacji wizyty, natomiast Klient ma prawo do zmiany daty rezerwacji najpóźniej do 24h przed terminem zarezerwowanej wizyty. W przypadku anulowania rezerwacji w czasie krótszym niż 24h wizyta przepada i nie może być już przeniesiona na inny termin.
 4. Klient, realizując Voucher/Bon Podarunkowy przynosi go ze sobą w celu okazania.
 5. Voucher/Bon Podarunkowy może być wykorzystany w częściach. Nie ma możliwości wydawania reszty w gotówce z Vouchera/Bonu Podarunkowego, który opiewa na kwotę wyższą niż wartość usługi. Jeśli wartość usługi jest wyższa od wartości Vouchera/Bonu Podarunkowego, Klient jest zobowiązany dopłacić różnicę.
 6. Płatność Voucherem/Bonem Podarunkowym nie można łączyć z promocjami, rabatami.
 7. Vouchery/Bony Podarunkowe imienne nie mogą być przeniesione na inną osobę.


§3

 1. Sprzedaż Voucherów/Bonów Podarunkowych jest prowadzona bezpośrednio w salonach Shivago Thai Bali Spa. Można je również zakupić, składając zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.shivago.pl
 2. Płatność za Voucher/Bon Podarunkowy kupiony bezpośrednio w Shivago Thai Bali Spa dokonywana jest przez Klienta gotówką, kartą lub inną dostępną metodą.
 3. Za Voucher/Bon Podarunkowy zamówiony przez internet, przyjmujemy płatność przelewem lub inną metodą płatności dostępną w sklepie internetowym i realizujemy zamówienie zgodnie z Regulaminem znajdującym się na stronie internetowej pod adresem https://shivago.pl/regulamin/
 4. Przy płatności przelewem, rezerwacji na zabieg można dokonać dopiero po zaksięgowaniu środków na naszym koncie.
 5. Voucher/Bon Podarunkowy zakupiony stacjonarnie nie podlega zwrotowi ze względu na jego personalizację. W przypadku zamówienia internetowego Klient może dokonać zwrotu w przeciągu 14 dni od daty zakupu zgodnie z regulaminem sklepu internetowego.


§4

 1. Wszelkie reklamacje w zakresie nienależytego wykonania przez Shivago Thai Bali Spa zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie, Klient powinien zgłosić mailowo na adres biuro@shivago.pl w terminie 3 dni od dnia wykonania tych zobowiązań.
 2. Klient otrzyma informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą e-mail w ciągu 14 dni roboczych.


§5

 1. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Voucherów/Bonów Podarunkowych zakupionych przed zmianą, stosuje się postanowienia dotychczasowe, chyba że klient zaakceptuje nową wersję postanowień.

Bon dla Taty - masaż tkanek głębokich 60min

Oferta ważna w dniach 17-23.06.2024r.